PROGRAM
na
18. zasedání Zastupitelstva města Jirkova,
které se bude konat dne 17.2.2021
od 15:00 hodin v Jirkovském divadle

Program
č.Bod jednání / Předkladatel, PřizvániIDČas
1.Zahájení programu 18. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
15:00
2. Volba návrhové komise
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová
Přizváni:
15:10
3. Určení ověřovatelů zápisu
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová
Přizváni:
15:15
4. Schválení programu 18. zasedání Zastupitelstva města Jirkova
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová
Přizváni:
15:20
5. Diskuse ke každému bodu jednotlivě
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová
Přizváni:
15:25
6. Záměr prodeje části pozemku p.č. 1123 v k. ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
15:30
7. Záměr prodeje části pozemku p.č. 681/1 v k. ú. Březenec
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
15:40
8. Prodej části pozemku p.č. 405/1 v k. ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
15:50
9. Prodej pozemků v k.ú. Jirkov - lokalita Na Skalce
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:00
10. Bezúplatný převod pozemků p.č. 3545/1 a p.č. 3545/4 v k.ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:10
11. Zařazení nové investiční akce do rozpočtu města na rok 2021
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:20
12. Prodej bytové jednotky v čp. 1277 v ul. Hornická v Jirkově
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:25
13. Prodej bytové jednotky v čp. 1656, ul. Krušnohorská v Jirkově
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:30
14. Prodej bytové jednotky v čp. 1707 v ul. Generála Svobody v Jirkově
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:35
15. Prodej bytové jednotky v čp. 1715 v ul. Generála Svobody v Jirkově
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:40
16. Dohoda o součinnosti mezi zastupitelstvem města a SDH v Jirkově na rok 2021
Předkládá: Doksanská Ilona
Přizváni:
16:45
17. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na provoz a činnost Galerie Jirkov
Předkládá: Doksanská Ilona
Přizváni:
16:50
18. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz rekreačního areálu Červený Hrádek
Předkládá: Ing. Kamila Plzáková
Přizváni:
16:55
19. Program č. 1/2021 - Poskytování dotací z rozpočtu města Jirkova na činnost a projekt
Předkládá: Ing. Kamila Plzáková
Přizváni:
17:05
20. Dotace sportovním organizacím a jednotlivcům
Předkládá: Ing. Kamila Plzáková
Přizváni:
17:15
21. Zpráva z jednání kontrolního výboru
Předkládá: Kontrolní výbor
Přizváni:
17:30
22. Zpráva z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Jirkova
Předkládá: Finanční výbor
Přizváni:
17:35
23. Rozpočtová opatření č. 154 - 161, č.1 - 8
Předkládá: Ing. Batrinová Lenka
Přizváni:
17:40
24. Zpráva o činnosti Rady města č. 32/2020 a 1-3/2021
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová
Přizváni:
17:45
25. Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání ZM
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová
Přizváni:
17:50
26.Různé
Předkládá: Starosta
17:55
27.Diskuse
Předkládá: Starosta
17:55
28.Interpelace
Předkládá: Starosta
17:56
29.Usnesení, závěr
Předkládá: Starosta
17:56