Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 12.2.2020

Zpráva z jednání kontrolního výboru

Zpráva z jednání kontrolního výboru, které se konalo dne 3.12.2019 a 21.1.2020.


I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

a) zápis z jednání kontrolního výboru dne 3.12.2019,

b) zápis z jednání kontrolního výboru dne 21.1.2020.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

a) zprávu č. 10/2019 o provedené "Kontrole investiční akce - Infocentrum Jirkov",

b) zprávu č. 11/2019 o provedené "Kontrole plnění uložených doporučení z provedených kontrol",

c) předložený "Plán práce kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2020".

III. Zastupitelstvo města ukládá

1. radě města
1.1.

zvážit možnost realizace doporučení, obsaženého ve zprávě kontrolního výboru č. 10/2019 o provedené "Kontrole investiční akce- Infocentrum Jirkov".

Termín: 30.4.2020Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Kontrolní výbor
Zpracovatel:Kontrolní výbor
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

viz přílohy

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: