Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 12.2.2020

Poskytování odměn neuvolněným zastupitelům včetně předsedů a členů komisí, výborů a zvl. orgánů nečlenů ZM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

"Pravidla pro poskytování odměn neuvolněných zastupitelů obce, včetně předsedů a členů komisí, výborů a zvláštních orgánů nečlenů zastupitelstva města".

II. Zastupitelstvo města schvaluje

v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členům zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 338/2019, neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce odměnu za kalendářní měsíc v následujících částkách:

Odměna bude poskytována od 1. 3. 2020. Neuvolněný člen ZM může být souhrnně odměňován maximálně za výkon dvou funkcí, přičemž nejvyšší odměna se vyplácí v plném rozsahu, druhá se krátí na polovinu. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytnuta ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytnuta ode dne zvolení do příslušné funkce. Poskytování odměn je v souladu s "Pravidly pro poskytování odměn neuvolněných zastupitelů obce, včetně předsedů a členů komisí, výborů a zvláštních orgánů nečlenů zastupitelva města" ze dne 12. 2. 2020.
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Předkladatel:Mgr. Darina Kováčová
Zpracovatel:Ivana Němečková
Vyjádření:
Na vědomí:zpráva zaslána členům finančního výboru prostřednictvím tajemnice výboru
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

viz. příloha

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: