Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 12.2.2020

Aktualizace přílohy č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 14. 3. 2016, která je přílohou č. 1 Zřizovací listiny Kulturního, vzdělávacího a informačního zařízení Jirkov, příspěvkové organizace

I. Zastupitelstvo města schvaluje

s účinností od 12. 2. 2019, dle důvodové zprávy, aktualizaci přílohy č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 14. 3. 2006, která je přílohou č. 1  Zřizovací listiny Kulturního, vzdělávacího a informačního zařízení Jirkov, příspěvkové organizace, IČ: 75068052, sídlo: Červený Hrádek 1, 431 11.
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Bc. Zita Kamišová MBA
Zpracovatel:Bc. Markéta Houdková
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Přílohou Zřizovací listiny příspěvkové organizace KVIZ je Smlouva o výpůjčce, kterou se této organizaci vypůjčuje k užívání majetek ve vlastnictví města. V případě změn vypůjčeného majetku schvaluje Rada města aktualizaci seznamu majetku. Touto změnou se dává organizaci do výpůjčky konvektomat, lavička, která vznikla v rámci sochařského sympozia a obraz Jana Palacha od známého malíře a sochaře Josefa Švancara. Seznamy majetku přikládáme v příloze.

 

Došlo ke změnám na účtech:

 

Účet 022  - dlouhodobý hmotný majetek byl navýšen o konvektomat  Retigo blue v hodnotě 231 761,- Kč, zároveň byl tento účet ponížen o částku 162 899,- Kč, jednalo se o elektrický konvektomat, který byl vyřazen z majetku 12. 6. 2019. Protokol o likvidaci v příloze.

Celková hodnata účtu 4 269 560,89,- Kč

Účet 028 - drobný dlouhodobý hmotný majetek, byl navýšen o lavičku - Dotek baroka, která vznikla v rámci sochařského sympozia, lavička má hodnotu 15 253,- Kč.

Celková hodnota účtu je 928 171,97,- Kč.

Účet 032 - umělecká díla a předměty byly navýšena o obraz Jana Palacha od malíře a sochaře Josefa Švancara.

Celková hodnota účtu je 677 179,- Kč

 

Znění usnesení Rady města Jirkova č. 24/2/RM/2020/Neveřejný

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit s účinností od 12. 2. 2019, dle důvodové zprávy, aktualizaci přílohy č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 14. 3. 2006, která je přílohou č. 1  Zřizovací listiny Kulturního, vzdělávacího a informačního zařízení Jirkov, příspěvkové organizace, IČ: 75068052, sídlo: Červený Hrádek 1, 431 11.

 

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: