Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 12.2.2020

Zařazení investiční akce do rozpočtu města na rok 2020

Zařazení investiční akce "Instalace vzduchotechniky s rekuperací tepla do kuchyně ZŠ Krušnohorská" do rozpočtu města na rok 2020.


I. Zastupitelstvo města schvaluje

zařazení investiční akce " Instalace vzduchotechniky s rekuperací tepla do kuchyně ZŠ Krušnohorská " do rozpočtu města na rok 2020.
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Jitka Žemličková
Vyjádření:

FO: bez připomínek

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

V loňském roce podalo Město Jirkov v rámci Operačního programu Životní prostředí žádost o dotaci na akci "Instalace vzduchotechniky s rekuperací tepla do kuchyně ZŠ Krušnohorská".

Dne 15.1.2020 OMMaÚI obdržel sdělení odboru vnitřní správy a rozvoje dotace, že Ministerstvo životního prostředí schválilo dotaci na realizaci výše uvedené akce (registrační číslo projektu : CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010331).

Celkové způsobilé výdaje činí celkem 7.657.534,- Kč vč. DPH. Výše podpory činí 5.360.273,80 Kč vč. DPH , t.j. 70% z celkové částky způsobilých výdajů.

Z výše uvedených důvodů OMMaÚI žádá o zařazení investiční akce "Instalace vzduchotechniky s rekuperací tepla do kuchyně ZŠ Krušnohorská" do rozpočtu investic pro rok 2020.

 

Citace usnesení RM č. 19/2/RM/2020 ze dne 20.1.2020:

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

zařazení investiční akce " Instalace vzduchotechniky s rekuperací tepla do kuchyně ZŠ Krušnohorská " do rozpočtu města na rok 2020, dle předložené zprávy.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: