Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 12.2.2020

Strategie zhodnocení volných finančních prostředků

Strategie zhodnocení volných finančních prostředků města Jirkova na rok 2020.


I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

strategii zhodnocení volných finančních prostředků města Jirkova na rok 2020 v předloženém znění.
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Batrinová Lenka
Zpracovatel:Ing. Batrinová Lenka
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

viz přiložená zpráva

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:v RM dne 3.2. 2020 a ve finančním výboru města dne 11.2.2020
Přizváni: