Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 12.2.2020

Rozpočtová opatření č.143 - 151, č.153, č. 1 - 13

Rozpočtová opatření č.143 - 151, č. 153, č.1 - 13


I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

RO č. 143) Dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve výši 187 732 Kč

RO č. 144) Dotace z Úřadu práce na koordinátora veřejné služby ve výši 16 000 Kč

RO č. 145) Dotace KÚ Ústeckého kraje na výdaje jednotek SDH Jirkov ve výši 65 868 Kč

RO č. 146) Dotace z Ústeckého kraje na soc. služby v rámci malého dotačního prog. ve výši 310 210 Kč

RO č. 147) Přesun finanční částky z nespecifikované rezervy FO na MěP ve výši 25 800 Kč

RO č. 148) Dotace z MZ ČR na hospodaření v lesích pro LMJ ve výši 91 835 Kč

RO č. 149) Dotace z Úřadu práce na koordinátora veřejné služby ve výši 16 000 Kč

RO č. 150) Dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve výši 179 158 Kč

RO č. 151) Rekonstrukce plynové kotelny v objektu 3. ZŠ Nerudova 1151 ve výši 937 516,71 Kč

RO č. 153) Dotace z MZ "Asanace jehličnatého dříví insekticidním postřikem" ve výši 34 895 Kč

RO č. 2) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 12 100 Kč

RO č. 4) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR ve výši 18 200 Kč

RO č. 5) Dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce za měsíc prosinec 2019 ve výši 177 860 Kč

RO č. 6) Dotace z Úřadu práce na koordinátora veřejné služby za měsíc prosinec 2019 ve výši 16 000 Kč

RO č. 7) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR ve výši 18 200 Kč

RO č. 8) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru SVaŠ ve výši 8 820 Kč

RO č. 9) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR ve výši 36 400 Kč

RO č. 10) Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z dotace na výkon sociální práce za rok 2019 a z dotace SLBD 2021 ve výši 8 140 Kč 

RO č.13) Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků ZŠ Studentská ve výši 3 890 Kč

II. Zastupitelstvo města schvaluje

RO č. 1) Navýšení rozpočtu na odboru KÚ "Zajištění PO mezi obcemi" ve výši 30 000 Kč

RO č. 3) Navýšení schváleného rozpočtu sociálního fondu na rok 2020 ve výši 300 886,68 Kč

RO č. 11) Navýšení rozpočtu na odboru MMaÚI ve výši 7 490 000 Kč

RO č. 12) Navýšení rozpočtu na odboru MMaÚI ve výši 7 700 000 Kč
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Batrinová Lenka
Zpracovatel:Ing. Veronika Láncošová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

viz. příloha

RO č.143 - 153 zahrnuty do rozpočtu 2019

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: