Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 12.2.2020

Prodej částí pozemku p.č. 4085/2 v k. ú. Jirkov

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej části pozemku p.č. 4085/2 v k.ú. Jirkov o výměře cca 50 - 55 m2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) za účelem majetkoprávního vypořádání přístupu k domům čp. 1343 a 1344 manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , ░░░░ a paní ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░░ ░ za cenu  250,- Kč/m2. Při prodeji bude uplatněno DPH v souladu s legislativou platnou k datu prodeje pozemku. Náklady s prodejem pozemku hradí žadatelé.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej části pozemku p.č. 4085/2 v k.ú. Jirkov o výměře cca 40 m2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) za účelem využívání zázemí a nájezdu k domu čp. 1343 manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , ░░░░ za cenu 250,- Kč/m2. Při prodeji bude uplatněno DPH v souladu s legislativou platnou k datu prodeje pozemku. Náklady s prodejem pozemku hradí žadatelé.

III. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej části pozemku p.č. 4085/2 v k.ú. Jirkov o výměře cca 40 m2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) za účelem využívání zázemí a nájezdu k domu čp. 1344 paní ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░░ ░ za cenu 250,- Kč/m2. Při prodeji bude uplatněno DPH v souladu s legislativou platnou k datu prodeje pozemku. Náklady s prodejem pozemku hradí žadatelé.Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Kamila Rasochová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Usnesením rady města č. 9/17/RM/2019 ze dne 13.5.2019 byl schválen záměr města Jirkova prodat část pozemku p.č. 4085/2 v k.ú. Jirkov o výměře cca 50 - 55 m2 za účelem majetkoprávního vypořádání přístupu k domům čp. 1343 a 1344. Žádost o prodej výše uvedeného pozemku si podali manželé ░░ (nar. ░░░░ ░ ) a ░░░ (nar. ░░░░ ░ ) ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , ░░░░ a paní ░░░░ ░░ (nar. ░░░░ ░ ), bytem ░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░░ ░ .

Záměr města Jirkova prodat část pozemku p.č. 4085/2 v k.ú. Jirkov o výměře cca 50 - 55 m2 za účelem majetkoprávního vypořádání přístupu k domům čp. 1343 a 1344 byl zveřejněn od 20.5.2019 do 5.6.2019. Ve lhůtě zveřejnění nebyly podány žádné námitky ani připomínky.

Žádosti byly doloženy vyjádřením správců inženýrských sítí. Dle těchto vyjádření se na požadovaném pozemku nebo v jeho bezprostřední blízkosti nachází elektronické komunikace ve správe společnosti CETIN a.s.; plynárenská zařízení ve správě GasNet, s.r.o.; síť NN a VN ve správě ČEZ Distribuce, a.s.

Pozemek p.č. 4085/2 v k.ú. Jirkov byl restitučně prošetřen bylo zjištěno, že zde nebyly uplatněny žádné restituční nároky. Současně byli vyzváni žadatelé k doložení znaleckého posudku.

Žadatelé doložili znalecký posudek, který vyhotovil Ing. Bedřich Řehák. Tímto posudkem byla administrativní cena určena na 200,-- Kč/m2 a cena obvyklá na 250,-- Kč/m2

Následně si žadatelé požádali o odkoupení částí pozemku p.č. 4085/2 v k.ú. Jirkov o celkové výměře 80 m2, které by do budoucna chtěli využívat jako zázemí k domům čp. 1343 a 1344 a nájezdy ke garážím.

Záměr města Jirkova prodat části pozemku p.č. 4085/2 v k.ú. Jirkov o celkové výměře cca 80 m2 (přesné výměry budou určeny geometrickým plánem) za účelem využívání zázemí domů čp. 1343 a 1344 a nájezdů ke garážím byl schválen usnesením rady města č. 4/37/RM/2019 ze dne 25.11.2019.

Tento záměr byl zveřejněn od 3.12.2019 do 19.12.2019. Ve lhůtě zveřejnění nebyly podány žádné námitky ani připomínky.

 

Citace usnesení rady města č. 6/1/RM/2020 ze dne 6.1.2020:

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 4085/2 v k.ú. Jirkov o výměře cca 50 - 55 m2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) za účelem majetkoprávního vypořádání přístupu k domům čp. 1343 a 1344 manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , ░░░░ a paní ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░░ ░ za cenu  250,- Kč/m2. Při prodeji bude uplatněno DPH v souladu s legislativou platnou k datu prodeje pozemku. Náklady s prodejem pozemku hradí žadatelé.
 
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 4085/2 v k.ú. Jirkov o výměře cca 40 m2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) za účelem využívání zázemí a nájezdu k domu čp. 1343 manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , ░░░░ za cenu 250,- Kč/m2. Při prodeji bude uplatněno DPH v souladu s legislativou platnou k datu prodeje pozemku. Náklady s prodejem pozemku hradí žadatelé.
 
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 4085/2 v k.ú. Jirkov o výměře cca 40 m2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) za účelem využívání zázemí a nájezdu k domu čp. 1344 paní ░░░░ ░░░ bytem ░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░░ ░ za cenu 250,- Kč/m2. Při prodeji bude uplatněno DPH v souladu s legislativou platnou k datu prodeje pozemku. Náklady s prodejem pozemku hradí žadatelé.
Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: