Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 12.2.2020

Záměr prodeje pozemku p.č. 2256 v k.ú. Jirkov

I. Zastupitelstvo města neschvaluje

záměr města Jirkova prodat pozemek p.č. 2256 o výměře 465 m2 vedený v katastru nemovitostí jako zahrada v k.ú. Jirkov za účelem využití zázemí k domu

 
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Danuše Burianová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Město Jirkov je vlastníkem pozemku p.č. 2256 vedeného v katastru nemovitostí jako zahrada v k.ú. Jirkov. Pozemek je situován v okrajové části města v Nových Ervěnicích. Navazuje na pozemek u domu č.p. 1162 v ul. Hrdinů. Pozemek je využíván jako zahrada. Nájemní smlouva na užívání pozemku je uzavřena s panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ požádal o prodej tohoto pozemku. Pozemek je v nezastavitelném území obce a v územním plánu je zařazen jako travní porost. Na uvedeném pozemku se nachází zařízení provozované společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Citace usnesení rady města č. 12/2/RM/2020 ze dne 20.01.2020 :  III. Rada města neschvaluje záměr města Jirkova prodat pozemek p.č. 2256 o výměře 465 m2 vedený v katastru nemovitostí jako zahrada v k.ú. Jirkov za účelem využití zázemí k domu

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: