Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 12.2.2020

Informativní zpráva k DPCHJ, a.s.

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

informativní zprávu k DPCHJ, a.s. podanou ředitelem ing. Petrem Maxou.
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Předkladatel:Mgr. Darina Kováčová
Zpracovatel:Ilona Doksanská
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Jirkova zazněl požadavek na informování o dění v DPCHJ, a.s. Starostka města na základě této připomínky pozvala ředitele DPCHJ, a.s. ing. Maxu na únorové zasedání, aby informoval zastupitele o dění v DPCHJ, a.s. a případně zodpověděl jejich dotazy.

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni:ing. Petr Maxa, ředitel DPCHJ, a.s.