Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 12.2.2020

Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě (o správě nemovitostí) uzavřené s Městskou majetkovou Jirkov, spol. s r.o.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě ze dne 24. 2. 2017, který bude uzavřen s příkazníkem Městská majetková Jirkov, spol. s r.o., se sídlem Jirkov, Kostelní 75, PSČ  431 11, IČ 28714971, dle předložené zprávy.
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Ing. Jaroslava Richterová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

V příloze předkládáme návrh dodatku č. 3 k příkazní smlouvě, který bude uzavřen s příkazníkem Městská majetková Jirkov, spol. s r.o., z důvodu změn spravovaného majetku.

 

K bodu č. 1 dodatku: Městské majetkové Jirkov spol. s r.o. v současné době probíhá předání  objektu Informačního centra Jirkov v ul. Tyršova 23 včetně vnitřního vybavení, expoziční části, kamerového sytému, přístavby, přístřešků pro hasičské auto a hasičskou techniku a zpevněné plochy s odvodněním a venkovním ocelovým schodištěm.

 

K bodu č. 2 dodatku: Městské majetkové Jirkov spol. s r.o. byly vyjmuty ze správy prodané bytové jednotky: č. 1553/1 (Smetanovy sady), č.  1655/10 Krušnohorská a č. 1707/17(Generála Svobody).

 

Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě byl projednán radou města dne 3. 2. 2020

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: