Město Jirkov
Návrh usnesení
13. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 27.5.2020

Volba návrhové komise

I. Zastupitelstvo města volí

návrhovou komisi ve složení:

 

 

 
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Mgr. Darina Kováčová
Zpracovatel:Ilona Doksanská
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Návrhová komise bude navržena a schválena na samotném zasedání ZM.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: