Město Jirkov
Návrh usnesení
13. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 27.5.2020

Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova.
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Mgr. Darina Kováčová
Zpracovatel:Ilona Doksanská
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Navržený program byl zveřejněn, na samotném zastupitelstvu může být případně doplněn či změněn.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: