Město Jirkov
Návrh usnesení
13. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 27.5.2020

Diskuse ke každému bodu jednotlivě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

diskusi ke každému bodu jednotlivě.
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Mgr. Darina Kováčová
Zpracovatel:Ilona Doksanská
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Návrh, aby diskuse probíhala vždy u každého jednotlivého projednávaného bodu.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: