Město Jirkov
Návrh usnesení
13. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 27.5.2020

Zpráva o činnosti Rady města č. 4-13/2020

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

ústní zprávu o činnosti Rady města Jirkova č. 4-13/2020.
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Předkladatel:Mgr. Darina Kováčová
Zpracovatel:Ilona Doksanská
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Usnesení z rady města jsou zveřejňována na webu města.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: