Město Jirkov
Návrh usnesení
13. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 27.5.2020

Činnost sportovních organizací v roce 2019

Činnost sportovních organizací v roce 2019.


I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o činnosti sportovních organizací v roce 2019, vč. přílohy.

 
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Jitka Řeháková
Zpracovatel:Petra Laxová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Město Jirkov každoročně podporuje činnost sportovních organizací, klubů, oddílů a jednotlivců. Dále poskytuje dotace na opravy a rekonstrukce majetku sloužícího ke sportu, které sportovní organizace vlastní.

 

Pro rok 2019 byl vyhlášen jeden program - Program č. 2/2019 Podpora sportovních organizací, ve kterém si sportovní organizace a jednotlivci mohli žádat o dotaci na činnost (běžnou údržbu objektů, nájem prostor potřebných k zajištění činnosti, technické zabezpečení turnajů, dopravu na soutěže a turnaje, nákup sportovního a spotřebního materiálu, úhradu energií apod.). Sportovní organizace si v rámci uvedeného programu mohly zároveň požádat o dotaci na investice (na opravy a rekonstrukce majetku, které sportovní organizace vlastní a je nutné o něj pečovat).  Částka dotace činila 3 600 tis. Kč.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:V RM Jirkov dne 22. 4. 2020, usn. č. 15/11/RM/2020 doporučila RM zastupitelstvu vzít na vědomí.
Přizváni: