Město Jirkov
Návrh usnesení
13. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 27.5.2020

Bezúplatný převod majetku města Jirkova do vlastnictví příspěvkových organizací města Jirkova - školy a školská zařízení, MěÚSS

I. Zastupitelstvo města schvaluje

s účinností od 27. 5. 2020 bezúplatný převod majetku města Jirkova, pořízeného v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, do vlastnictví Městského ústavu sociálních služeb, škol a školských zařízení zřizovaných městem Jirkov, a to v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí města Jirkova č. 4/2018 o vymezení majetkových práv příspěvkových organizací  k majetku zřizovatele. Majetek se převádí na jednotlivé příspěvkové organizace takto:

1. Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov v účetní hodnotě 675.289,61 Kč

2. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov v účetní hodnotě 1.603.954,46 Kč

3. Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov v účetní hodnotě 1.005.846,55 Kč

4. Městské gymnázium a Základní škola Jirkov v účetní hodnotě 1.572.513,96 Kč

5. Základní umělecká škola Jirkov, Chomutovská 267, okres Chomutov v účetní hodnotě 652.184,55 Kč

6. Dům dětí a mládeže Jirkov v účetní hodnotě 700.341,00 Kč

7. Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace v účetní hodnotě 2.106.763,81 Kč

8. Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace v účetní hodnotě 5.570.294,59 Kč.

Seznamy převáděného majetku jsou uloženy na Odboru sociálních věcí a školství MěÚ Jirkov a na příslušných příspěvkových organizacích.
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Mgr. Karel Bernt
Zpracovatel:Mgr. Eva Reicheltová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Materiál obsahuje:
Materiál projednán:v RM 16. 3. 2020 - č. usn. 31/7/RM/2020
Přizváni: