Město Jirkov
Návrh usnesení
13. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 27.5.2020

Zastupitel - dohody o provedení práce

I. Zastupitelstvo města schvaluje

dvě dohody o provedení práce uzavřené s p. Michalem Bečvářem ze dne 16. 3. 2020 a dne 18. 3. 2020 na práce týkající se nového Informačního centra Jirkov viz. příloha.
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Mgr. Darina Kováčová
Zpracovatel:Ivana Němečková
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Od 1. 8. 20218 je v platnosti novela zákona č. 128/2000 Sb.,která stanovila, že veškeré rozhodování ve věcech týkajících s odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce, ale též o rozhodování o uzavírání pracovních poměrů a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr s příslušnou obcí je vyhrazeno zastupitelstvu.

Zastupitel p. Michal Bečvář podepsal s městem Jirkov dvě dohody o provedení práce s tím, že první byla proplacena za měsíc březen a druhá za měsíc duben 2020, kdy práce byly provedeny vždy v daném měsíci. Dohody o provedení práce nemohly být předem projednány v zastupitelstvu města s ohledem na krizový stav v souvislovisti COVID 19, kdy jednání zastupitelstva města bylo zrušeno a termín posunut. Předkládáme tedy nyní k projednání a odsouhlasení.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: