Město Jirkov
Návrh usnesení
13. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 27.5.2020

Zpráva z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Jirkova

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Jirkova, která se konala ve dnech 11. 2. 2020 a 13. 5. 2020.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

1. zápis o provedené kontrole č. 1/2020 - KVIZ - hospodaření organizace za r. 2019.

2. zápis o provedené kontrole č. 2/2020 - Hospodaření Městské policie Jirkov za r. 2019.

3. zápis o provedené kontrole č. 3/2020 - SK Ervěnice - komplexní kontrola finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu města Jirkova v r. 2019.
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Předkladatel:Finanční výbor
Zpracovatel:Finanční výbor
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Dne 11. 2. 2020 a 13. 5. 2020 se konala jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Jirkova.

Ve dnech 5. 2. 2020 až 31. 3. 2020 byla provedena kontrola č. 1/2020  - KVIZ - hospodaření organizace za r. 2019.

Dne 24. 2. 2020 byla provedena kontrola č. 2/2020 - Hospodaření Městské policie Jirkov za r. 2019.

Ve dnech 10. 3. 2020 až 31. 3. 2020 byla provedena kontrola č. 3/2020 - SK Ervěnice - komplexní kontrola finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu města Jirkova v r. 2019.

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: