Město Jirkov
Návrh usnesení
13. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 27.5.2020

Rozbor hospodaření města Jirkova za rok 2019

Rozbor hospodaření města Jirkova za rok 2019.


I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozbor hospodaření města Jirkova za rok 2019.
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Batrinová Lenka
Zpracovatel:Ing. Batrinová Lenka
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:15
Text důvodové zprávy:

rozbor hospodaření města Jirkova za rok 2019 bude součástí závěrečného účtu města za rok 2019, který bude předložen na jednání ZM v červnu 2020.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:na jednání RM dne 18.5. 2020
Přizváni: