Město Jirkov
Návrh usnesení
13. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 27.5.2020

Rozpočtová opatření č. 14 - 15, č. 17-54

Rozpočtová opatření č. 14 - 15, č.17 - 54


I. Zastupitelstvo města schvaluje

RO č. 14) Navýšení rozpočtu na odboru SVaŠ ve výši 591 246 Kč

RO č. 15) Přijatý dar pro Klub aktivních seniorů ve výši 15 000 Kč

RO č. 23) Navýšení rozpočtu Domu dětí a mládeže z FRR ve výši 515 000 Kč

RO č. 37) Navýšení rozpočtu OKU z FRR o nevyčerpanou dotaci z roku 2019 ve výši 526 186,56 Kč

RO č. 38) Navýšení rozpočtu Městské policie Jirkov z FRR o nevyčerpanou dotaci z roku 2019 ve výši 106 370,24 Kč

RO č. 41) Navýšení rozpočtu na odboru SVaŠ - Senior taxi z FRR ve výši 200 000 Kč

RO č. 52) Navýšení nespecifikované rezervy na FO z FRR ve výši 1 000 000 Kč

RO č. 53) Navýšení rozpočtu na FO na DPH z FRR ve výši 1 000 000 Kč

 

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí

RO č. 17) Navýšení rozpočtu na odboru SVaŠ z nespecifikované rezervy ve výši 1 000 000 Kč

RO č. 18) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR ve výši 18 100 Kč

RO č. 19) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 12 100 Kč

RO č. 20) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR ve výši 54 600 Kč

RO č. 21) Neinvestiční dotace od KÚ Ústeckého kraje na podporu soc. služeb ve výši 26 370 000 Kč

RO č. 22) Navýšení rozpočtu Domu dětí a mládeže z nespecifikované rezervy ve výši 313 500 Kč

RO č. 24) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 200 000 Kč

RO č. 25) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 6 200 Kč

RO č. 26) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 119 500 Kč

RO č. 27) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI "Rek. č.p. 1062, ul. Osvobození Jirkov" ve výši 129 000 Kč

RO č. 28) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI "Rozhledna Jindřišská" ve výši 7 100 Kč

RO č. 29) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 32 000 Kč

RO č. 30) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 18 000 Kč

RO č. 31) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 32 000 Kč

RO č. 32) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 251 700 Kč

RO č. 33) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 251 700 Kč

RO č. 34) Dotace z MŠMT pro Městské gymnázium a Základní školu Jirkov ve výši 1 420 145 Kč

RO č. 35) Navýšení rozpočtu na FO z nespecifikované rezervy - krizová opatření ve výši 20 000 Kč

RO č. 36) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 108 900 Kč

RO č. 39) Dotace z MŽP na "Rekonstrukci směšovací stanice v objektu MěÚSS Jirkov, U Dubu 1562" ve výši 1 061 770,50 Kč

RO č. 40) Dotace z MŽP na "Rekonstrukci tlakově závislých směšovacích stanic vč. MaR v objektu 4.ZŠ Jirkov, Krušnohorská 1675" ve výši  1 040 746,59 Kč

RO č. 42) Přesun mezi závaznými ukazateli na FO ve výši 35 000 Kč

RO č. 43) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru SVaŠ ve výši 48 540 Kč

RO č. 44) Dotace z KÚ Ústeckého kraje z Operačního programu Zaměstnanost pro MěÚSS ve výši 1 692 126,09 Kč

RO č. 45) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR ve výši 66 600 Kč

RO č. 46) Dotace z MPSV na realizaci projektu "Asistenti prevence kriminality" ve výši 1 243 437,18 Kč

RO č. 48) Dotace z MZ  pro Lesy města Jirkova p.o. na "Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity" ve výši 481 110 Kč

RO č. 49) Dotace z MPSV na výkon sociální práce ve výši 2 553 224 Kč

RO č. 50) Neinvestiční dotace pro DDM v rámci programu: "Podpora polytechnického vzdělání a gramotnosti v Ústeckém kraji" ve výši 1 190 993 Kč

RO č. 51) Úprava transferu ze státního rozpočtu na výkon státní správy ve výši 198 500 Kč

RO č. 54) Navýšení rozpočtu FO na krizová opatření ve výši 50 000 Kč z nespecifikované rezrvy

 

 
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Batrinová Lenka
Zpracovatel:Ing. Veronika Láncošová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

viz. příloha

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: