Město Jirkov
Návrh usnesení
13. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 27.5.2020

Vyúčtování kompenzace za provoz městské hromadné dopravy za rok 2019 dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území města Jirkov a o kompenzaci za tyto služby - Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova

I. Zastupitelstvo města schvaluje

 vyúčtování  kompenzace za provoz městské hromadné dopravy za rok 2019 dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území města Jirkov a o kompenzaci za tyto služby  ve znění pozdějších dodatků  ve výši 13.993.070,- Kč. 
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Jana Endischová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:
Dne 2.4.2020 obdrželo Město Jirkov od Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s. vyúčtování kompenzace za provoz městské hromadné dopravy za rok 2019.
Dle  Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území města Jirkova a o kompenzaci za tyto služby, uzavřené dne 19.12.2017 ve znění pozdějších dodatků, kde je uveden odhad  kompenzace pro rok 2019 ve výši 16.179.820,- Kč, uhradilo Město Jirkov v období od 1.1.2019 do 31.12.2019  zálohu ve výši 16.179.820,00 Kč (pravidelná výše měsíčních záloh činila  1.348.318,30 Kč).
Z vyúčtování kompenzace za provoz městské hromadné dopravy za rok 2019 vyplývá, že skutečná kompenzace za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 činí 13.993.070,- Kč. Při zajištění přiměřené obslužnosti provozováním autobusových linek MHD vznikl nedoplatek  ve výši 586.510,- Kč  a při zajištění přiměřené obslužnosti provozováním trolejbusových linek činí přeplatek  2.773.260,- Kč. Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. musí tedy uhradit Městu Jirkov částku 2.186.750,- Kč.
Pro srovnání uvádíme výše úhrad prokazatelné ztráty z provozu MHD, které město Jirkov hradilo v minulých letech:
rok 2011 ........  předpoklad 12 601 000,- Kč (vypočtená výše ztráty činila 14 866 000,-Kč),
rok 2012 ........  předpoklad 12 303 000,- Kč (vypočtená výše ztráty činila 14 116 000,-Kč),
rok 2013 ......... předpoklad 13 952 000,- Kč (vypočtená výše ztráty činila 14 708 000,-Kč),
rok 2014 ......... předpoklad 14 000 000,- Kč (vypočtená výše ztráty činila 13 168 000,-Kč),
rok 2015 ......... předpoklad 14 000 000,- Kč (vypočtená výše ztráty činila 13 880 000,-Kč),
rok 2016 ......... předpoklad 14 463 900,- Kč (vypočtená výše ztráty činila 14 867 000,-Kč)
rok 2017 ......... předpoklad 12.125.000,- Kč (vypočtená výše ztráty činila 11.943.000,- Kč)
rok 2018 ......... předpoklad 16.279.890,- Kč (vypočtená výše ztráty činila 12.611.120,- Kč)
 

Citace usnesení RM č. 7/12/RM/2020  ze dne 6.5.2020:

"Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vyúčtování  kompenzace za provoz městské hromadné dopravy za rok 2019 dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území města Jirkov a o kompenzaci za tyto služby  ve znění pozdějších dodatků  ve výši 13.993.070,- Kč. "
"Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vyúčtování  kompenzace za provoz městské hromadné dopravy za rok 2019 dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území města Jirkov a o kompenzaci za tyto služby  ve znění pozdějších dodatků  ve výši 13.993.070,- Kč. "

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: