Město Jirkov
Návrh usnesení
13. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 27.5.2020

Darovací smlouva 2 ks stožárů veřejného osvětlení v Chomutovské ulici

I. Zastupitelstvo města doporučuje zastupitelstvu města

schválit uzavření darovací smlouvy mezi Městem Jirkov a Statutárním městem Chomutov na 2 stožáry veřejného osvětlení včetně podzemního kabelového vedení v ul. Chomutovská. 
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Jana Endischová
Vyjádření:

Připomínky právníka byly zapracovány.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Město Chomutov nabízí Městu Jirkov bezplatný převod 2 ks ocelových stožárů veřejného osvětlení s podzemním kabelovým vedením  a svítidly na základě darovací smlouvy. Sloupy jsou umístěny v Chomutovské ulici na p.č. 2107 v k. ú. Jirkov a v rámci výstavby cyklostezky Chomutov - Jirkov byly přepojeny na veřejné osvětlení města Jirkov. Zastupitelstvo statutárního města Chomutova schválilo darování tohoto majetku Městu Jirkov usnesením č. 044/20 ze dne 4.5.2020.

Citace usnesení Rady města č. 35/5/RM/2020 ze dne 24.2.2020:

"Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy mezi Městem Jirkov a Statutárním městem Chomutov na 2 stožáry veřejného osvětlení včetně podzemního kabelového vedení v ul. Chomutovská.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: