Město Jirkov
Návrh usnesení
13. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 27.5.2020

Objekt Mateřské školy Jirkov, p. o. na adrese Jirkov, Bezručova 752

I. Zastupitelstvo města projednalo

předloženou zprávu o objektu Mateřské školy Jirkov, příspěvková organizace na adrese Jirkov, Bezručova 752.
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Předkladatel:ředitelka MŠ
Zpracovatel:Mgr. Karel Bernt
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Materiál obsahuje:
Materiál projednán:jednání RM dne 18. 5. 2020, č. usn. 3/13/RM/2020
Přizváni: