Město Jirkov
Návrh usnesení
13. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 27.5.2020

Hodnocení činnosti p.o. Lesy města Jirkova za rok 2019

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o činnosti příspěvkové organizace Lesy města Jirkova za rok 2019. 
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Předkladatel:ředitel LMJ
Zpracovatel:Ing. Nikola Benešová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Tato zpráva byla projednána na radě města dne 22.4.2020, číslo usnesení 12/11/RM/2020/.

I. Rada města bere na vědomí

zprávu o činnosti příspěvkové organizace Lesy města Jirkova za rok 2019. 

II. Rada města vyslovuje

poděkování řediteli a všem zaměstnancům p. o. Lesy města Jirkova za činnost v roce 2019.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: