Město Jirkov
Návrh usnesení
13. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 27.5.2020

Dohoda o součinnosti Zastupitelstvem města Jirkova a Sborem dobrovolných hasičů

I. Zastupitelstvo města schvaluje

Dohodu o součinnosti mezi Zastupitelstvem města Jirkova a Sborem dobrovolných hasičů v Jirkově.

 
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Jitka Řeháková
Zpracovatel:Jana Chmelíková
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Jedná se o vzájemnou spolupráci při zajišťování úkolů požární ochrany města Jirkova a jeho částí : Březenec, Červený Hrádek, Jindřišská a Vinařice.

 

Znění usnesení rady města č. 14/11/RM/2020 ze dne 22.4.2020: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit Dohodu o součinnosti mezi Zastupitelstvem města Jirkova a Sborem dobrovolných hasičů v Jirkově.

 

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: