Město Jirkov
Návrh usnesení
13. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 27.5.2020

Souhlas obce se zařazením správního území - MAS Sdružení Západní Krušnohoří

I. Zastupitelstvo města souhlasí

se zařazením správního území města Jirkova do územní působnosti MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z. s., se sídlem SNP 144, 431 44 Droužkovice, IČ 26999935, na období 2021 - 2027. 
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Jitka Řeháková
Zpracovatel:Jana Chmelíková
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

MAS Sdružení Západní Krušnohoří požádalo město Jirkov o souhlas se zařazením správního území města do územní působnosti MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s. na období let 2021 - 2027. Město Jirkov členem MAS již není, tento souhlas je ale potřeba kvůli následnému možnému čerpání skrze MASku. Pokud by souhlas města nebyl vydán, tak by nikdo, kdo by chtěl realizovat projekt v katastrech města Jirkova přes MAS, neměl tuto možnost. Může se týkat ze zemědělců, neziskovek, města nebo jeho příspěvkových organizací. Vydaný souhlas s územní působností MAS ve správním obvodu obce je podmínkou  k tomu, aby toto území mohlo být zahrnuto do strategie MAS 2021 - 2027.

 

Souhlas s územní působností MAS ve správním území města Jirkova není spojen s žádnou povinností vůči MAS, ani z ní nevyplývají žádné finanční závazky. Město Jirkov nemusí být ani členem MAS jakožto zapsaného spolku. 

 

Žádost přikládáme v příloze.

 

Znění usnesení rady města 14/6/RM/2020 ze dne 2.3.2020:

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat souhlas obce se zařazením správního území města Jirkova do územní působnosti MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z. s., na období 2021 - 2027.
 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: