Město Jirkov
Návrh usnesení
13. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 27.5.2020

Jirkované sobě 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje

ukončení projektu participativního rozpočtu Jirkované sobě 2020. Podané návrhy budou projednány v rámci rozpočtu na rok 2021.
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Jitka Řeháková
Zpracovatel:Ing. Jitka Řeháková
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

V rámci letošního participativního rozpočtu Jirkované sobě byly i navzdory pandemii podány dva návrhy:

 

1. Street Workout park

Popis projektu: Cílem projektu je vybudování street workout parku v Olejomlýnském parku na vybetonované a dnes nevyužívané ploše. Street workout park bude volně přístupný pro všechny občany. Cílem je, aby si zde každý mohl zadarmo zatrénovat pouze s vlastní vahou těla na konstrukcích hrazd, bradel a ribstolí. Konstrukce hrazd, bradel a ribstolí bude vzájemně propojená do tzv. kostky, a tím je zajištěno, že si na malé ploše může společně zacvičit několik lidí najednou. Předpoklad je, že na této ploše bude kapacita 7-8 společně cvičících lidí.  V blízkosti budoucího street workout parku je několik vzrostlých olší, které budou pro cvičící vytvářet stín v horkých letních dnech. V blízkosti betonové plochy se dále může vybudovat pískoviště, kde bude umístěna jedna samostatná hrazda, která bude sloužit pro freestyle a trénink dynamických cviků na hrazdě a cvičící bude padat do písku využívaného na plážový volejbal - nejlépe tlumí nárazy při pádu. V blízkosti street workout parku je doporučeno dát dvě celokovové lavičky na sezení a dva odpadkové koše umístěné do blízkosti dosahu laviček.

 

Návrh v příloze.

 

Předpokládané náklady: 350 tis Kč

 

2. Restaurátorské práce na sloupu Nejsvětější trojice z roku 1746 ve Starých Vinařicích

Popis projektu: Cílem je zrestaurování sloupu a jeho zachování pro další generace. Sloup se nachází při cestě, kterou hojně využívají Jirkované při svých procházkách lesem směrem na Jindřišskou a jirkovskou přehradu.

 

Foto v příloze.

 

Předpokládané náklady: 120 tis Kč

 

 

 

Dle harmonogramu by nyní mělo proběhnou veřejné představení projektů a poté hlasování veřejnosti. Vzhledem k tomu, že je navrženo celou částku 1 mil Kč určenou na tento projekt v letošním roce uspořit, nabízí se tyto varianty, jak dále s projektem Jirkované sobě 2020 naložit:

 

- realizovat projekty v příštím roce, tzn. zařadit je do návrhu rozpočtu na příští rok, v tomto roce připravit podklady

- nerealizovat vůbec, letošní projekt zrušit a vyzvat navrhovatele, ať podají své návrhy příští rok

 

Doporučujeme první variantu.

 

Znění usnesení rady města ze dne 18. 5. 2020 bude okomentováno ústně.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: