Město Jirkov
Návrh usnesení
18. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.2.2021

Prodej bytové jednotky v čp. 1707 v ul. Generála Svobody v Jirkově

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej bytové jednotky č. , I. kategorie, o velikosti ░░ , o celkové ploše ░░░ m2,  v . nadzemním podlaží, v čp. 1707, 1708, ul. Generála Svobody, v obci Jirkov, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 622/24736 na společných částech budovy čp. 1707, 1708 k. ú. Jirkov pan░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , PSČ 431 11 za cenu 131 200 Kč dle důvodové zprávy
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Ing. Jaroslava Richterová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Město Jirkov je vlastníkem bytové jednotky č. v sekci 1707 bytového domu čp. 1707, 1708 ul. Generála Svobody, Jirkov. Jedná se o bytovou jednotku I. kategorie, o velikosti ░░ , o celkové ploše ░░░ m2 v . nadzemním podlaží.

Bytový dům čp. 1707, 1708 stojí na pozemcích:
-    parcelní číslo 4957 k. ú. Jirkov
-    parcelní číslo 4958 k. ú. Jirkov.

Podíl na pozemcích není předmětem převodu, jelikož město Jirkov není jejich vlastníkem.

Stávající nájemce p. ░░░░ ░░░░ podal dne 30. 9. 2020 žádost o odkoupení výše uvedené bytové jednotky.

Prodejní cena bytové jednotky je stanovena dle vnitřního předpisu č. 21/2019 - Zásady pro pronájmy a prodeje nemovitostí ve městě Jirkově (dále jen "Zásady"), tj. 2 000 Kč/m2 plochy bytu (65,6 m2 x 2 000 Kč = 131 200 Kč).

V souladu se Zásadami je nutností doporučit zastupitelstvu města ke schválení prodej  bytové jednotky č. v čp. 1707 v ul. Generála Svobody v Jirkově, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 622/24736 na společných částech budovy čp. 1707, 1708 k. ú. Jirkov stávajícímu nájemci ░░░░ ░░░░ ░░ za cenu 131 200 Kč.

Záměr prodeje bytové jednotky byl schválen radou města usnesením č. 6/26/RM/2020 ze dne 2. 11. 2020. Záměr prodeje bytové jednotky byl zveřejněn v době od 6. 11. 2020 do 23. 11. 2020. Ke zveřejněnému záměru nebyly podány žádné připomínky.

 

Citace usnesení rady č. 10/30/RM/2020 ze dne 7. 12. 2020:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. , I. kategorie, o velikosti ░░ , o celkové ploše ░░░ m2,  v nadzemním podlaží, v čp. 1707, 1708, ul. Generála Svobody, v obci Jirkov, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 622/24736 na společných částech budovy čp. 1707, 1708 k. ú. Jirkov pan░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ PSČ 431 11 za cenu 131 200 Kč dle důvodové zprávy

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: