Město Jirkov
Návrh usnesení
18. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.2.2021

Záměr prodeje části pozemku p.č. 681/1 v k. ú. Březenec

I. Zastupitelstvo města neschvaluje

záměr města Jirkova prodat část pozemku p.č. 681/1 o výměře přibližně 300 m2 v k.ú. Březenec za účelem výstavby garáže z důvodu nepřípustnosti stavby podle územního plánu
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Danuše Burianová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Město Jirkov je vlastníkem pozemku p.č.681/1 v k.ú. Březenec o výměře 2467 m2 vedený v katastru nemovitostí jako lesní pozemek s ochranou pozemku určeného k plnění funkci lesa. Na město Jirkov byla doručena žádost o odkoupení části tohoto pozemku o výměře přibližně 300 m2 za účelem výstavby garáže. Žádost podali manželé░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Dle sdělení stavebního úřadu je pozemek začleněn v územním plánu v ploše ostatní zeleně, která je součástí nezastavitelného území. Záměr výstavby garáže je v tomto území nepřípustný.

Citace usnesení rady města č. 12/2/RM/2021 ze dne 25.1.2021:  I. Rada města neschvaluje záměr města Jirkova prodat část pozemku p.č. 681/1 o výměře přibližně 300 m2 v k.ú. Březenec za účelem výstavby garáže z důvodu nepřípustnosti stavby podle územního plánu

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: