Město Jirkov
Návrh usnesení
18. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.2.2021

Rozpočtová opatření č. 154 - 161, č.1 - 8

Rozpočtová opatření č. 154 - 161, č. 1 - 8


I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

RO č. 154) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 53 000 Kč

RO č. 155) Dotace z MZe ČR pro Lesy města Jirkova, o. p. ve výši 757 248 Kč

RO č. 156) Dotace z ÚP na CPP za 11/2020 ve výši 112 575 Kč

RO č. 157) Dotace z ÚP na administrativního pracovníka za 11/2020 ve výši 13 000 Kč

RO č. 158) Dotace z KÚ Ústeckého kraje na výdaje jednotek SDH ve výši 53 600 Kč

RO č. 159) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS Jirkov ve výši 381 360 Kč

RO č. 160) Přesun mezi ZU na FO ve výši 33 000 Kč

RO č. 161) Přesun mezi ZU na OKÚ ve výši 498 100 Kč

RO č. 2) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 302 000 Kč

RO č. 3) Dotace z ÚP na VPP za 12/2020 ve výši 105 000 Kč

RO č. 4) Přesun mezi ZU na OKÚ ve výši 9 300 Kč

RO č. 5) Dotace z ÚP na administrativního pracovníka za 12/2020 ve výši 13 000 Kč

RO č. 6) Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků - MěÚSS Jirkov ve výši 13 904 Kč

RO č. 7) Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z dotace na výkon soc. práce ve výši 89 050 Kč 

II. Zastupitelstvo města schvaluje

RO č. 1) Navýšení rozpočtu na OKÚ - zajištění PO mezi obcemi ve výši 30 000 Kč

RO č. 8) Navýšení schváleného rozpočtu SF na rok 2021 ve výši 589 512,74 Kč
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Batrinová Lenka
Zpracovatel:Ing. Veronika Láncošová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

RO č. 154 - 161 patří do rozpočtu roku 2020.

Materiál obsahuje:Příloha - přehled RO do ZM 17.2.2021.pdf (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: