Město Jirkov
Návrh usnesení
18. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.2.2021

Určení ověřovatelů zápisu

I. Zastupitelstvo města určuje

ověřovatele zápisu:

 

 
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Mgr. Darina Kováčová
Zpracovatel:Doksanská Ilona
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Ověřovatelé budou navrženi a schváleni na samotném zasedání ZM.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: