Město Jirkov
Návrh usnesení
18. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.2.2021

Schválení programu 18. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program 18. zasedání Zastupitelstva města Jirkova.
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Mgr. Darina Kováčová
Zpracovatel:Doksanská Ilona
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Navržený program byl zveřejněn, na samotném zastupitelstvu může být případně doplněn či změněn.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: