Město Jirkov
Návrh usnesení
18. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.2.2021

Diskuse ke každému bodu jednotlivě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

diskusi ke každému bodu jednotlivě.
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Mgr. Darina Kováčová
Zpracovatel:Doksanská Ilona
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Návrh, aby diskuse probíhala vždy u každého jednotlivého projednávaného bodu.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: