Město Jirkov
Návrh usnesení
18. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.2.2021

Zpráva o činnosti Rady města č. 32/2020 a 1-3/2021

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

ústní zprávu o činnosti Rady města Jirkova č. 32/2020 a 1-3/2021.
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Předkladatel:Mgr. Darina Kováčová
Zpracovatel:Doksanská Ilona
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Usnesení z rady města jsou zveřejňována na webu města.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: