Město Jirkov
Návrh usnesení
18. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.2.2021

Zpráva z jednání kontrolního výboru

Zpráva z jednání kontrolního výboru, které se konalo dne 5.1.2021 a 9.2.2021.


I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

a) zápis z jednání kontrolního výboru dne 5.1.2021,

b) zápis z jednání kontrolního výboru dne 9.2.2021.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

a) zprávu č. 01/2021 o provedené kontrole "Dodržování právních předpisů ve věci ukončení pracovního poměru zaměstnanců MěÚ Jirkov",

b) předložený "Plán práce kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2021".

III. Zastupitelstvo města pověřuje

kontrolní výbor provedením kontrol dle schváleného plánu práce.

IV. Zastupitelstvo města ukládá

1. radě města
1.1.

postupovat nadále při vzniku pracovního poměru jmenováním tak, že zkušební doba a další náležitosti pracovního poměru budou ustanoveny v samostatné dohodě vedle jmenovacího dekretu.

Termín: 19.4.2021

2. radě města
2.1.

informovat se u Okresního soudu v Chomutově o konkrétním znění žaloby ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ proti městu Jirkov.

Termín: 19.4.2021

3. radě města
3.1.

nechat zpracovat právní analýzu u advokátní kanceláře zabývající se pracovním právem ve věci ukončení pracovního poměru s vedoucí odboru kancelář úřadu░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ a dle výsledků analýzy případně činit další právní kroky.

Termín: 19.4.2021Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Kontrolní výbor
Zpracovatel:Kontrolní výbor
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

viz přílohy

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: