Město Jirkov
Návrh usnesení
18. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.2.2021

Zpráva z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Jirkova

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Jirkova, která se konala ve dnech 14. 12. 2020, 11. 1. 2021 a 1. 2. 2021.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

zápis o provedené kontrole č. 1/2021 - Kontrola dodržování položek rozpočtu Městské policie Jirkov - rok 2019 a 2020.

III. Zastupitelstvo města projednalo

doporučení Finančního výboru Zastupitelstva města Jirkova upravit  návrh rozdělení dotací sportovcům takto:

- navýšit částku dotace ░░░░ ░░░ na 40 tis. Kč po přehodnocení ostatních dotací s tím, že FV ZM doporučuje ponechat výši dotace těm žadatelům, kteří mají v návrhu méně než 100 tis. Kč.

 

 

 
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Finanční výbor
Zpracovatel:Finanční výbor
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Dne 14. 12. 2020, 11. 1. 2021 a 1. 2. 2021 se konala jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Jirkova.

Ve dnech 15. 1. a 27. 1. 2021 byla provedena kontrola č. 1/2021 - Kontrola dodržování položek rozpočtu Městské policie Jirkov - rok 2019 a 2020.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: