Město Jirkov
Návrh usnesení
24. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.12.2021

Zpráva z jednání kontrolního výboru

Zpráva z jednání kontrolního výboru, které se konalo dne 30.11.2021.


I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zápis z jednání kontrolního výboru dne 30.11.2021.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

a) zprávu č. 08/2021 o provedené kontrole "Plnění usnesení zastupitelstva města, která mají povahu úkolu",

b) předložený "Plán práce kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2022".
Dana Havlátková Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Mgr. Darina Kováčová, MBA
starostka města Jirkova
Předkladatel:Kontrolní výbor
Zpracovatel:Kontrolní výbor
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

viz přílohy

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: