Město Jirkov
Návrh usnesení
24. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.12.2021

Prodej částí pozemku p.č. 1945/1 v k.ú. Jirkov

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej části pozemku p.č. 1945/1 v k.ú. Jirkov o výměře 2 m2 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za účelem majetkoprávního vypořádání garáže za smluvní cenu 1000,- Kč/m2 + DPH dle platných předpisů + 436,- Kč (poměrná část na vyhotovení znaleckého posudku). 

II. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej části pozemku p.č. 1945/1 v k.ú. Jirkov o výměře 1 m2 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  za účelem majetkoprávního vypořádání garáže za smluvní cenu 1000,- Kč/m2 + DPH dle platných předpisů + 436,- Kč (poměrná část na vyhotovení znaleckého posudku). 

III. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej části pozemku p.č. 1945/1 v k.ú. Jirkov o výměře 1 m2 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  za účelem majetkoprávního vypořádání garáže za smluvní cenu 1000,- Kč/m2 + DPH dle platných předpisů + 436,- Kč (poměrná část na vyhotovení znaleckého posudku). 

IV. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej části pozemku p.č. 1945/1 v k.ú. Jirkov o výměře 2 m2 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  za účelem majetkoprávního vypořádání garáže za smluvní cenu 1000,- Kč/m2 + DPH dle platných předpisů + 436,- Kč (poměrná část na vyhotovení znaleckého posudku). 

V. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej části pozemku p.č. 1945/1 v k.ú. Jirkov o výměře 3 m2 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  za účelem majetkoprávního vypořádání garáže za smluvní cenu 1000,- Kč/m2 + DPH dle platných předpisů + 436,- Kč (poměrná část na vyhotovení znaleckého posudku). 
Mgr. Darina Kováčová, MBA
starostka města Jirkova
Dana Havlátková Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Kamila Rasochová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Usnesením rady města č. 15/16/RM/2021 ze dne 23.8.2021 byl schválen záměr města Jirkova prodat části pozemku p.č. 1945/1 v k.ú. Jirkov za účelem majetkoprávního vypořádání garáží na pozemcích p.č. 1935, 1940, 1915, 1924, 1912, 1933, 1903, 1904, 1887, 1888 a 1925 v k.ú. Jirkov. Záměr města Jirkova byl zveřejněn od 1.9.2021 do 17.9.2021. Ve lhůtě zveřejnění nebyly podány žádné námitky ani připomínky. Znaleckým posudkem byla stanovena vyhlášková cena na 470,- Kč/m2 a cena tržní na 1 000,- Kč/m2. Odbor majetku města a útvar investic obeslal všechny vlastníky uvedených garáží a seznámil je s podmínkami majetkoprávního vypořádání garáží, včetně uhrazení poměrné částky za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 436,- Kč. 

Vlastníkem garáže na pozemku p.č. 1924 v k.ú. Jirkov jsou ░░░ (nar. ░░░░ ░ ) a ░░░░ (nar. ░░░░ ░ ) ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ Manželé ░░░░ ░░ si podali žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1945/1 v k.ú. Jirkov o výměře 2 m2

Vlastníkem garáže na pozemku p.č. 1915 v k.ú. Jirkov je ░░░░ ░░░ (nar. ░░░░ ░ ), bytem  ░░░░ ░░░░ ░░░░ Pan ░░░░  si také podal žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1945/1 v k.ú. Jirkov o výměře 1 m2.

Vlastníkem garáže na pozemku p.č. 1912 v k.ú. Jirkov je ░░░░ ░░░░ ░░ (nar. ░░░░ ░░ ), bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ . Ta si podala žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1945/1 v k.ú. Jirkov o výměře 1 m 2.

Vlastníkem garáže na pozemku p.č. 1887 je ░░░░ ░░░░ (nar. ░░░░ ░ ), bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Pan ░░░░ si podal žádost o prodej části pozemku p.č. 1945/1 v k.ú. Jirkov o výměře 2 m2.

Vlastníkem garáže na pozemku p.č. 1888 je ░░░░ ░░░░ (nar. ░░░░ ░ ), bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Pan ░░░░ si podal žádost o prodej části pozemku p.č. 1945/1 v k.ú. Jirkov o výměře 3 m2.

 

Citace usnesení rady města č. 12/25/RM/2021 ze dne 29.11.2021:

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 1945/1 v k.ú. Jirkov o výměře 2 m2 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  za účelem majetkoprávního vypořádání garáže za smluvní cenu 1000,- Kč/m2 + DPH dle platných předpisů + 436,- Kč (poměrná část na vyhotovení znaleckého posudku). 

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 1945/1 v k.ú. Jirkov o výměře 1 m2 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  za účelem majetkoprávního vypořádání garáže za smluvní cenu 1000,- Kč/m2 + DPH dle platných předpisů + 436,- Kč (poměrná část na vyhotovení znaleckého posudku). 

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 1945/1 v k.ú. Jirkov o výměře 1 m2 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  za účelem majetkoprávního vypořádání garáže za smluvní cenu 1000,- Kč/m2 + DPH dle platných předpisů + 436,- Kč (poměrná část na vyhotovení znaleckého posudku). 

IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 1945/1 v k.ú. Jirkov o výměře 2 m2 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  za účelem majetkoprávního vypořádání garáže za smluvní cenu 1000,- Kč/m2 + DPH dle platných předpisů + 436,- Kč (poměrná část na vyhotovení znaleckého posudku). 

V. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 1945/1 v k.ú. Jirkov o výměře 3 m2 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ za účelem majetkoprávního vypořádání garáže za smluvní cenu 1000,- Kč/m2 + DPH dle platných předpisů + 436,- Kč (poměrná část na vyhotovení znaleckého posudku). 

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: