Město Jirkov
Návrh usnesení
24. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.12.2021

Volba návrhové komise

I. Zastupitelstvo města volí

návrhovou komisi ve složení:

 

 

 
Mgr. Darina Kováčová, MBA
starostka města Jirkova
Dana Havlátková Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Mgr. Darina Kováčová, MBA
Zpracovatel:Ilona Doksanská
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Návrhová komise bude navržena a schválena na samotném zasedání ZM.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: