Město Jirkov
Návrh usnesení
24. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.12.2021

Schválení programu 24. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program 24. zasedání Zastupitelstva města Jirkova.
Mgr. Darina Kováčová, MBA
starostka města Jirkova
Dana Havlátková Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Mgr. Darina Kováčová, MBA
Zpracovatel:Ilona Doksanská
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Navržený program byl zveřejněn, na samotném zastupitelstvu může být případně doplněn či změněn.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: