Město Jirkov
Návrh usnesení
24. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.12.2021

Diskuse ke každému bodu jednotlivě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

diskusi ke každému bodu jednotlivě.
Mgr. Darina Kováčová, MBA
starostka města Jirkova
Dana Havlátková Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Mgr. Darina Kováčová, MBA
Zpracovatel:Ilona Doksanská
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Návrh, aby diskuse probíhala vždy u každého jednotlivého projednávaného bodu.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: