Město Jirkov
Návrh usnesení
24. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.12.2021

Zpráva o činnosti Rady města č. 25-26/2021

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

ústní zprávu o činnosti Rady města Jirkova č. 25-26/2021.
Mgr. Darina Kováčová, MBA
starostka města Jirkova
Dana Havlátková Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Mgr. Darina Kováčová, MBA
Zpracovatel:Ilona Doksanská
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Usnesení z rady města jsou zveřejňována na webu města.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: