Město Jirkov
Návrh usnesení
24. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.12.2021

Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání ZM

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

ústní zprávu o kontrole plnění usnesení z předchozích jednání Zastupitelstva města Jirkova.
Mgr. Darina Kováčová, MBA
starostka města Jirkova
Dana Havlátková Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Mgr. Darina Kováčová, MBA
Zpracovatel:Ilona Doksanská
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Ústní zpráva - starostka informuje, v jaké fázi je řešení úkolů uložených radě města na předchozích jednáních ZM.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: