Město Jirkov
Návrh usnesení
24. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.12.2021

Plán práce ZM a RM na I. pololetí 2022

I. Zastupitelstvo města schvaluje

plán práce Zastupitelstva města Jirkova na I. pololetí 2022.

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí

plán práce Rady města Jirkova na I. pololetí 2022.


Předkladatel:Mgr. Darina Kováčová, MBA
Zpracovatel:Ilona Doksanská
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Do plánu jsou zahrnuty především body, které jsou v zastupitelstvu projednávány pravidelně. Kromě těchto bodů jsou pak vždy předkládány i další, které vyplynou z jednání rady apod. Program zasedání zastupitelstva je vždy schvalován na začátku každého jednání.

Materiál obsahuje:Příloha - Plán práce ZM na 1. pol. 2022 (Veřejná)
Příloha - Plán práce RM na 1. pol. 2022 (Veřejná)
Materiál projednán:v RM dne 6. 12. 2021
Přizváni: