Město Jirkov
Návrh usnesení
24. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.12.2021

Rozpočtová opatření č. 138 - 145

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

RO č. 138) Přesun mezi závaznými ukazateli na OVSaR ve výši 6 000 Kč

RO č. 139) Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Centrum služeb Jirkov" ve výši 7 203 081,93 Kč

RO č. 140) Dotace z Úřadu práce na VPP za 09/2021 ve výši 150 000 Kč

RO č. 141) Vrácení nevyčerpané dotace z projektu "Obědy do škol" za ZŠ Studentská ve výši 71 363,25 Kč

RO č. 143) Dotace z Ministerstva zemědělství ČR pro Lesy Města Jirkova ve výši 358 995 Kč

RO č. 145) Přesun mezi závaznými ukazateli na OVSaR ve výši 15 000 Kč

 

II. Zastupitelstvo města schvaluje

RO č. 142) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI ve výši 130 000 Kč

RO č. 144) Navýšení rozpočtu na OVSaR z FRR ve výši 300 000 Kč
Mgr. Darina Kováčová, MBA
starostka města Jirkova
Dana Havlátková Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Batrinová Lenka
Zpracovatel:Ing. Veronika Láncošová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

viz příloha

Materiál obsahuje:Příloha - přehled RO do ZM 15.12.2021.pdf (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: