Město Jirkov
Návrh usnesení
24. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.12.2021

Informativní zpráva o činnosti škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je město Jirkov, za školní rok 2020/2021

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

informativní zprávu o činnosti škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je město Jirkov, za školní rok 2020/2021.
Dana Havlátková Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Mgr. Darina Kováčová, MBA
starostka města Jirkova
Předkladatel:Mgr. Karel Bernt
Zpracovatel:Mgr. Eva Reicheltová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Materiál obsahuje:Důvodová zpráva - Školy_informativní zpráva (Veřejná)
Materiál projednán:v RM dne 6. 12. 2021
Přizváni: