Město Jirkov
Návrh usnesení
24. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.12.2021

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Chomutov 2022 - 2024

I. Zastupitelstvo města schvaluje

předložený Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Chomutov 2022- 2024.
Dana Havlátková Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Mgr. Darina Kováčová, MBA
starostka města Jirkova
Předkladatel:Mgr. Karel Bernt
Zpracovatel:Mgr. Karel Bernt
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Materiál obsahuje:Příloha - KP ORP Chomutov 2022 - 2024 (Veřejná)
Důvodová zpráva - KP ORP Chomutov 2022 - 2024 (Veřejná)
Materiál projednán:dne 6. 12. 2021, v RM
Přizváni: