Město Jirkov
Návrh usnesení
24. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.12.2021

Poskytování odměn neuvolněným zastupitelům včetně předsedů a členů komisí, výborů a nečlenů ZM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

"Pravidla pro poskytování odměn neuvolněných zastupitelů obce, včetně předsedů a členů komisí, výborů a nečlenů zastupitelstva města".

II. Zastupitelstvo města schvaluje

 v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členům zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 338/2019 Sb., neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce odměnu za kalendářní měsíc v následujících částkách:

 Odměna bude poskytována od 1. 1. 2022. Neuvolněný člen ZM může být souhrnně odměňován maximálně za výkon dvou funkcí, přičemž nejvyšší odměna se vyplácí v plném rozsahu, druhá  se krátí na polovinu. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytnuta ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytnuta ode dne zvolení do příslušné funkce. Poskytování odměn je v souladu s "Pravidly pro poskytování odměn neuvolněných zastupitelů obce, včetně předsedů a členů komísí, výborů a nečlenů zastupitelstva města".
Dana Havlátková Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Mgr. Darina Kováčová, MBA
starostka města Jirkova
Předkladatel:Dana Havlátková Jurštaková
Zpracovatel:Ivana Němečková
Vyjádření:
Na vědomí:zpráva zaslána FV
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Současná "Pravidla pro poskytování odměn neuvolněných zastupitelů obce, včetně předsedů a členů komisí, výborů a  nečlenů ZM" jsou platná do 31. 12. 2021 dle schváleného usnesení 6/13/ZM/2020 ze dne 27. 5. 2020. Je potřeba schválit "Pravidla" s platností od 1. 1. 2022.

Pro rok 2022 by mělo dojít ke zvýšení odměn dle NV č. 318/2017 Sb., o výši odměn členům zastupitelstev územních samosprávných celků, doposud zatím ale nové nařízení nebylo schváleno. Poslední platné znění je tedy NV č. 338/2019 Sb., kterým se mění NV č. 318/2017 s účinností od 1. 1. 2020, na které navazuje návrh "Pravidel" předložených ke schválení.

 

 

Materiál obsahuje:Příloha - Pravidla pro poskytování odměn od 1.1.2022 (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: