Město Jirkov
Návrh usnesení
4. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.2.2023

Prodej podílu na pozemcích p.č. 4274/11, 4274/12, 4274/13, 4971, 4973, 4974 v k.ú. Jirkov

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej podílu o velikosti 778/36562 na pozemcích p.č. 4274/11, 4274/12, 4274/13, 4971, 4973, 4974 v k.ú. Jirkov za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod bytovým domem č.p. 1715, 1716, 1717 v ul. Generála Svobody, Jirkov panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  za kupní cenu ve výši 14 148,- Kč. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Při prodeji pozemků bude uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemků.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej podílu o velikosti 778/36562 na pozemku p. č. 4274/11, 4274/12, 4274/13, 4971, 4973, 4974 vše v k. ú. Jirkov za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod bytovým domem čp. 1715, 1716 a 1717 v ul. Generála Svobody, Jirkov panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  za kupní cenu ve výši 14 148 Kč. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Při prodeji pozemků bude uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemků.


Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Vojtěch Gobbi DiS.
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

I. Pan ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  podal na Městský úřad Jirkov žádost o prodej podílu o velikosti 778/36562 na pozemcích p.č. 4274/11, 4274/12, 4274/13, 4971, 4973, 4974 v k.ú. Jirkov z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků pod bytovým domem č.p. 1715, 1716, 1717 v ul. Generála Svobody, Jirkov, ve kterém se nachází bytová jednotka č. 1717/, kterou pan ░░░  vlastní.

 

II. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ podali na Městský úřad Jirkov žádost o prodej podílu o velikosti 778/36562 na pozemcích p.č. 4274/11, 4274/12, 4274/13, 4971, 4973 a 4974 vše v k.ú. Jirkov z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků pod bytovým domem č.p. 1715, 1716, 1717 v ul. Generála Svobody, Jirkov, ve kterém se nachází bytová jednotka č. 1717/, kterou manželé vlastní.

 

Za účelem stanovení  kupní ceny pozemků byl vypracován znalecký posudek, na základě kterého byla stanovena cena pozemku ve výši 1 100 Kč/m2. Smluvní kupní cena bude stanovena  na základě velikosti podílu na pozemcích p.č. 4274/11, 4274/12, 4274/13, 4971, 4973, 4974 v k.ú. Jirkov a na základě nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku. V případě pana ░░░  je smluvní kupní cena 14 148,- Kč (částka v výši 13 997 Kč za podíl na pozemcích a částka ve výši 151,- Kč za zpracování znaleckého posudku).
V případě manželského páru je smluvní cena 14 148,- Kč (částka ve výši 13 997 Kč za podíl na pozemcích a částka ve výši 151 Kč za zpracování znaleckého posudku).

 

Usnesením Rady města Jirkova č. 9/2/RM/2022 ze dne 24.1.2022 byl schválen záměr prodeje pozemků pod bytovými domy č.p. 1631 v ul. SNP, č.p. 1655, 1656, 1657 v ul. Krušnohorská, č.p. 1676, 1677 v ul. Karla Marxe, č.p. 1713 až 1719 v ul. Generála Svobody v Jirkově. Záměr byl zveřejněn od 27.1.2022 do 14.2.2022. Ve lhůtě zveřejnění záměru nebyly podány žádné námitky a připomínky.

Náklady spojené s prodejem hradí kupující. 

 

I. Citace usnesení rady města ze dne 5.12. 2022 č. 14/30/RM/2022:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej podílu o velikosti 778/36562 na pozemcích p.č. 4274/11, 4274/12, 4274/13, 4971, 4973, 4974 v k.ú. Jirkov za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod bytovým domem č.p. 1715, 1716, 1717 v ul. Generála Svobody, Jirkov panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  za kupní cenu ve výši 14 148 Kč.

II. Citace usnesení rady města ze dne 9.1.2023 č. 13/1/RM/2023:
Rady města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej podílu o velikosti 778/36562 na pozemku p. č. 4274/11, 4274/12, 4274/13, 4971, 4973, 4974 vše v k. ú. Jirkov za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod bytovým domem čp. 1715, 1716 a 1717 v ul. Generála Svobody, Jirkov ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  za kupní cenu ve výši 14 148 Kč. 

Náklady spojené s prodejem hradí kupující.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: